تا اتمام بازی های جام جهانی

با هر شارژ حساب کاربری خود تا 10% بونوس ورزشی دریافت نمایید

نکات مهم!

1- بونوس دریافتی فقط برای پیشبینی های با ضریب 2 به بالا قابل استفاده خواهد بود.

2- حساب های ریالی از طریق روش های شارژ ریالی 10% و حساب های دلاری از تمامی روش های شارژ 5% بونوس دریافت خواهند کرد.

3- تا زمانی که بونوس ورزشی فعال داشته باشید با شارژ مجدد حساب خود بونوس جدید دریافت نخواهید کرد.

4- اگر قصد ثبت پیشبینی میکس را دارید برای استفاده از بونوس ورزشی باید ضریب هر بازی 2 به بالا باشد.

5- حداکثر مبلغ بونوس قابل دریافت برای هر شارژ دلاری 600 دلار میباشد.


تا انتهای جام جهانی در اوج هیجان، بازی به بازی، در کنار شما هستیم.
Online Calculators